Thells Elektriska AB
Vinslöv
Startsida


Vi arbetar med el, tele och datainstallationer och vår främsta kompetens ligger på nyinstallation/ombyggnad av stallar, företag eller hus samt kontorsinstallationer och lägenhetsrenoveringar och service på befintliga installationer.

Vid kontorsombyggnader kan vi erbjuda helhetslösningar vad det gäller belysning, kraft, tele och data. Våra lösningar gör det lätt att flytta och ändra arbetsplatser, vilket gör en längre livslängd på anläggningen.

Vi har högt ställda krav vad det gäller miljötänkande och energibesparingar.

KVALITETSPOLICY
Vi arbetar för att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på ett säkert sätt med hög kvalité. Vi arbetar med att metodiskt förbättra oss enligt "Nollfelsprincipen", dels för att våra kunder skall få fullt förtroende för oss och dels att varje tjänst vi utför skall vara en rekommendation för kommande affärer. Genom att utveckla och använda vår breda kompetens inom företaget på bästa sätt ständigt förbättra och effektivisera vårt kvalitetssystem arbeta med ständiga förbättringar ha roligt och må bra, så uppfyller vi detta.

MILJÖPOLICY
Vår direkta påverkan på den yttre miljön består av: förbrukning av naturresurser, energiförbrukning samt restprodukter från installationsverksamhet, butik och kontor. Genom att aktivt arbeta med källsortering och avfallshantering återvinner vi större delen av våra restprodukter. Inom teknisk och ekonomisk rimlighet arberar vi kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete och att utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet. Vi arbetar utifrån gällande miljölagstiftning och andra krav, för att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Tag gärna kontakt med oss, då vi kan diskutera Era specifika önskemål.